چهار بروکینگزی از حمله به آرامکو

چهار بروکینگزی از حمله به آرامکو ؛ ترامپ فقط جنگ توییتری می‌خواهد! رفتار غیرمحتاطانهِ محمد بن سلمان یک فاجعه انسانی در یمن ساخته است.