ترکیه به اینستکس بپیوندد

علی رغم راه اندازی مکانیسم تسهیل تجارت موسوم به اینستکس در ژانویه ۲۰۱۹ هنوز اقدام محسوسی از طرف اروپا در این خصوص دیده نشده است. ترکیه به اینستکس بپیوندد.