خسارت میلیاردی سیل

رحمانی وزیر صنعت و معدن و تجارت: 300 واحد صنعتی آسیب دیده اند و 9 هزار واحد صنفی دچار آب گرفتگی و خسارت از 20 تا 90 درصد شده‌اند.