خسارت میلیاردی سیل

رحمانی وزیر صنعت و معدن و تجارت: ۳۰۰ واحد صنعتی آسیب دیده اند و ۹ هزار واحد صنفی دچار آب گرفتگی و خسارت از ۲۰ تا ۹۰ درصد شده‌اند.