ارزیابی حمله موشکی سپاه به مواضع آمریکا در عراق

ارزیابی حمله موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به مواضع ارتش آمریکا در عراق براساس دیدگاه کارشناسان اروپایی- غربی و جهانی