سند اقدام مشترک درباره تحریم ها

سرنوشت تحریم‌ها در برجام و سند اقدام مشترک درباره تحریم ها

مجله جهان سیاست ذیل دامنه مستقل www.OLARCO.ir، دست آوردی دیگری است، از موسسه تحقیقات و مطالعات پژوهش ساوالان.. www.SELCO.ir
سند اقدام مشترک درباره تحریم ها مجله سیاسی-اقتصادی www.OLARCO.ir

مجله اولارکو؛ شماره نخست-اردیبهشت ماه

* سید محمد هادی موسوی-http://irdiplomacy.ir/fa/news/1972534

در این مجال بنا داریم به بررسی این ادعا بپردازیم که در متن برجام، سند اقدام مشترک درباره تحریم ها لغو یا تعلیق می شوند. همچنین به ادعای خانم شرمن در خصوص استفاده از کلمه Lift در برجام خواهیم پرداخت.


دانلود پادکست مقاله سند اقدام مشترک درباره تحریم ها دقیقا چه می گوید؟

پخش کلیپی از خانم “وندی شرمن”، مذاکره کننده اسبق ایالات متحده آمریکا، در مورد فریب ایرانی ها

پخش کلیپی از خانم “وندی شرمن”، در مورد فریب ایرانی ها و استفاده از کلمه “lift”در نگارش برجام، باعث مضاعف شدن انتقادات برجامی شده است. در متن سند اقدام مشترک درباره تحریم ها و برجام حدود 30 بار از کلمه Lift استفاده شده است. باید توجه داشت در برجام، مجموعه ای پیچیده از تحریمها با روشهای تصویب مختلف وجود دارد که سرنوشت همه آنها یکسان نیست. برای درک بهتر لازم است بخشهای رفع تحریم برجام را مجددا مرور کنیم. مثلا در بند 18 و 19 به ترتیب تحریمهای سازمان ملل و اتحادیه اروپا لغو (Terminate) شده، یا در بند 21 تحریمهای کنگره آمریکا تعلیق (Cease) می شوند.

 مجله جهان سیاست ذیل دامنه مستقل www.OLARCO.ir،
دست آوردی دیگری است، از موسسه تحقیقات و مطالعات پژوهش ساوالان..  www.SELCO.ir

مقاله سند اقدام مشترک درباره تحریم ها اشاره دارد به اینکه:

تنها جایی که به صورت مشخص از کلمه lift برای یک نوع تحریم و نه تجمیع تحریمها، استفاده شده در مورد تحریمهای ایالتی آمریکا (بند 25 برجام) است که در برجام در مورد آنها تصمیم گیری نشده و دولت آمریکا می بایست تلاش خود را جهت رفع این تحریم ها به کار ببندد. در بند 37 نیز به عنوان آخرین راهکار حل اختلاف بین طرفین متذکر شده که قطعنامه تداوم “لغو” تحریم صادر می شود که در این بند نیز از کلمه Lift استفاده شده است. تنها جایی که استفاده از این کلمه می تواند مشکل ساز باشد همین بند است که در ادامه توضیح خواهم داد که این نگرانی جدی نیست و رویه معمول در نگارش قطعنامه های سازمان ملل استفاده از کلمه Lift به معنای لغو است. گرچه به هرحال استفاده از این کلمه در این بند یکی از ایرادات متن برجام است.

جایی که استفاده از کلمه Lift مشکل سازاست

تنها جایی که استفاده از این کلمه می تواند مشکل ساز باشد همین بند است که در ادامه توضیح خواهم داد که این نگرانی جدی نیست و رویه معمول در نگارش قطعنامه های سازمان ملل استفاده از کلمه Lift به معنای لغو است. گرچه به هرحال استفاده از این کلمه در این بند یکی از ایرادات متن برجام است.در بقیه مواردی که در خصوص مجموع تحریما، شامل تحریمهای اتحادیه اروپا و تحریمهای آمریکا و تحریمهای سازمان ملل صحبت می­کند از کلمه Lift استفاده شده است. اما در مواردی که وظیفه یک طرف خاص مثل آمریکا یا اروپا یا سازمان ملل را مشخص می کند از کلمات خاص هر کدام استفاده می شود.

براساس متن برجام ، پس از “روز نهایی شدن توافق” (Finalization Day) روند اصلاح این تصویب نامه شروع می شود لذا در زمان امضای برجام ، این تصویب نامه “تعلیق” شد تا با طی روند قانونی در “روز اجرایی شدن” برجام، این تصویب نامه نیز “لغو” شود. لذا به صورت کلی و بر اساس متن برجام باید گفت استفاده از این کلمه مشکلی در “رفع تحریمها” ایجاد نمی کند.

سند اقدام مشترک درباره تحریم ها دقیقا چه می گوید؟سرنوشت تحریم‌ها در برجام .
سند اقدام مشترک درباره تحریم ها دقیقا چه می گوید؟

اثر اجرایی سند اقدام مشترک درباره تحریم ها

جهت بررسی اثر اجرای استفاده از این کلمه اجازه دهید فرض کنیم شیطنت طرف غربی باعث شده کلمه Lift در متن برجام به معنای “تعلیق” استفاده شده باشد. حال باید ببینیم این کلمه تاثیری در اجرای تعهدات طرف غربی در لغو یا توقف تحریم ها گذاشته است یا خیر. آنچه تعهدات طرف غربی -غیر از آمریکا- در برجام ذکر شده، لغو تحریمهاست که همه تحریمها در عمل نیز لغو شده اند، یعنی قطعنامه های لغو تحریم سازمان ملل متحد و آیین نامه های لغو تحریم اتحادیه اروپا صادر شده است. پس در عمل، نیز تعلیق تحریم اتفاق نیفتاده است.

برجام ذکر شده، لغو تحریمهاست که همه تحریمها در عمل نیز لغو شده اند، یعنی قطعنامه های لغو تحریم سازمان ملل متحد و آیین نامه های لغو تحریم اتحادیه اروپا صادر شده است. پس در عمل، نیز تعلیق تحریم اتفاق نیفتاده است. در خصوص تحریمهای آمریکا نیز هیچ کجا در بندهای مربوط به تحریمهای دولت و کنگره ایالات متحده آمریکا از این کلمه استفاده نشده است. در مورد لغو تحریمهای مربوط به دستورالعمل اجرایی رییس جمهور آمریکا (بند 19، ماده 21 برجام) نیز تمام دستورالعمل ها لغو شده اند. لذا آن گونه که مشاهده می شود در عمل استفاده از کلمه Lift تاثیری در تحریمهایی که می بایست لغو
می شدند نداشته است.

موارد مشابه در قطعنامه ها

یکی از روشهای رایج در حل دعاوی بین المللی ارجاع به موارد مشابه در قطعنامه ها یا عهد نامه های بین المللی است. استفاده از کلمه Lift در “لغو” تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل مسبوق به سابقه است. به عنوان مثال در قطعنامه 1506 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد “لغو” تحریمهای لیبی (پرونده انفجار هواپیمای آمریکایی) هم در عنوان قطعنامه و هم در متن آن از کلمه Lift به عنوان “لغو” تحریم استفاده شده است. همچنین در قطعنامه 2288 سازمان ملل در خصوص لیبی نیز همزمان از هر دو کلمه Terminate و Lift استفاده شده است.

از جمله مهمترین انتقاداتی که همواره به برجام وارد است بحث “تعلیق” (Suspend) به جای “لغو” (Termination) تحریمها است. جناب آقای دکتر جلیلی، مذاکره سابق هسته ای ایران نیز در کتابچه نقد مکتوبی که به برجام تهیه کرده اند این موضوع را به عنوان یکی از ایرادات برجام برشمرده اند. علاوه بر آن در جزوه توضیحی اتحادیه اروپا در مورد برجام نیز از این کلمه در سند اقدام مشترک درباره تحریم ها در توصیف “لغو” تحریمهای اتحادیه اروپا استفاده شده است در شرایطی که عملا تحریمهای مربوطه را “لغو” کرده اند.

علت استفاده از کلمه Lift

اخیرا در کلیپی که از خانم وندی شرمن، مذاکره کننده پیشین آمریکا در مذاکرات هسته ای منتشر شده ایشان ادعا کرده ما توانستیم در متن مذاکرات ایرانی ها را فریب داده و از کلمه Lift در رفع تحریم ها استفاده کنیم.که به معنای لغو تحریم ها نبوده و به معنای تعلیق تحریم هاست.خانم شرمن در بخشی این مصاحبه گفته اند:”… کشورهای 5+1 و اتحادیه اروپا توافق کردند که تحریم ها را برداریم (Lift) که در انگلیسی به معنای تعلیق(Suspend) اما در فارسی به معنای اتمام(End) تحریمها تفسیر می شود که به همین دلیل ما از این کلمه استفاده کردیم و…” که به معنای لغو تحریم ها نبوده و به معنای تعلیق تحریم هاست.

خانم شرمن در بخشی این مصاحبه گفته اند:”… کشورهای 5+1 و اتحادیه اروپا توافق کردند که تحریم ها را برداریم (Lift) که در انگلیسی به معنای تعلیق(Suspend) اما در فارسی به معنای اتمام(End) تحریمها تفسیر می شود که به همین دلیل ما از این کلمه استفاده کردیم و…”

دلواپسان برجام ادعا کردند که آقای ظریف حتی یک بار هم متن برجام را نخوانده، از جمله جناب آقای احمد توکلی، همان روز ادعا نمودند:”من کلمه انگلیسی suspend را در متن برجام با ماژیک برجسته کردم و چون خودم منتظر اجازه اخطار بودم، از آقای دکتر نجابت خواهش کردم برود آنها را به دکتر لاریجانی نشان دهد. لاریجانی که مطمئن شد به نجابت گفت برو به ظریف نشان بده. آقای دکتر ظریف در واکنش به دکتر نجابت گفت من ندیده بودم!”

در مقاله سند اقدام مشترک درباره تحریم ها می خوانیم:

آقای ظریف؛ متوجه کلمه “تعلیق” در متن برجام نشده اند؟
متن برجام نه فقط توسط آقای ظریف،که توسط تیم متخصصی از کارشناسان مختلف بررسی شده و کلمات مختلف آن مورد ارزیابی قرار گرفته است پس علت حرف ایشان چیست؟ طبق بخش “تحریم” سند اقدام مشترک درباره تحریم ها و برجام یعنی از بند 18 تا 33، کلیه تحریم های ثانویه و هسته ای ایران، از “روز اجرا (Implementation Day)” “لغو”(Terminate) یا “متوقف” (Cease) شده اند.

بر اساس این بندها، از روز اجرا، تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد (بند 18)، تحریمهای اتحادیه اروپا (آیین نامه های اجرایی) (بند19) و دستورالعمل های اجرایی رییس جمهور آمریکا (Execution Order) (قسمت 19 بند 21) تماما “لغو” شده اند. تحریمهای کنگره آمریکا (مجلس سنا و مجلس نمایندگان) توسط رییس جمهور آمریکا در بازه­های مشخص، “متوقف” می­شود. درخصوص تحریمهای ایالتی و محلی ایالات متحده آمریکا نیز دولت آمریکا می بایست تلاش خود جهت رفع آنها را به کار گیرد و سرنوشت مشخصی برای آنها تعیین نشده است.

نتیجه گیری

به عنوان نتیجه گیری باید گفت برخلاف ادعای خانم وندی شرمن کلمه Lift نه از نظر ایرانی ها بلکه از نظر مدارک و قطعنامه های بین المللی نیز به معنای “لغو” مستفاد شده است. به نظر می رسد این فرمایشات خانم شرمن بیشتر برای جنگ روانی و اقناع بخشی از افکار عمومی داخلی بوده باشد.

ترجمه و اکسپ ISI و مقالات و چاپ کتاب و تبدیل پایان نامه به کتاب و ویراستاری تخصصی متون و تایپ فارسی و انگلیسی متون و ارسال پیامک انبوه و مشاوره بیمه ای
اکسپت مترجمین؛ ویراستاران؛ تایپیست؛ چاپ و تبدیل پایان نامه به کتاب؛ طراحی جلد و صفحه بندی؛ نمایندگی ارسال پیامک انبوه؛

ظریف: اصلا تعلیق در هیچ جا نیامده است در هیچ جای برجام واژه تعلیق نیامده و هرکس تعلیق ترجمه کرده اشتباه ترجمه کرده است. در برجام اصلا تعلیق وجود ندارد و تاریخ اجرای لغو هم زمانی است که آژانس گزارش دهد ایران این اقدامات کمی را انجام داده است. در پایان خاطرنشان می سازد، برجام یک سند حقوقی و بین المللی و پیچیده است. مانند هر سند دیگری، نقدهایی به آن وارد است. لکن بهتر است بجای مباحث سیاسی، زیر سوال بردن مذاکره کنندگان ایران و ایراد اتهامات بی پایه، بر اساس مدارک و مستندات حقوقی به نقد آن پرداخت.

سرنوشت تحریمها در متن سند اقدام مشترک درباره تحریم ها و برجام؛

یقینا نقد سازنده برجام، به تیم مذاکره کننده و دولت در اجرای برجام و مقابله با زیاده خواهی غرب کمک خواهد کرد اما تخریب بدون پایه و اساس و بدون اطلاع از واقعیت، باعث تشنج فضای داخلی و به هم ریختن تمرکز دولت در اجرای صحیح برجام خواهد شد که البته به نظر می رسد هدف برخی از منتقدان داخلی همین امر باشد. به تیم مذاکره کننده و دولت در اجرای برجام و مقابله با زیاده خواهی غرب کمک خواهد کرد. اما تخریب بدون پایه و اساس و بدون اطلاع از واقعیت، باعث تشنج فضای داخلی و به هم ریختن تمرکز دولت در اجرای صحیح برجام خواهد شد. که البته به نظر می رسد هدف برخی از منتقدان داخلی همین امر باشد. که البته به نظر می رسد هدف برخی از منتقدان داخلی همین امر باشد.

پژوهش ساوالان..

مجله جهان سیاست ذیل دامنه مستقل WWW.OLARCO.IR،
دست آوردی دیگری است، از موسسه تحقیقات و مطالعات پژوهش ساوالان..  WWW.SELCO.IR

پژوهش ساوالان.. www.SELCO.ir

پژوهش ساوالان.. www.SELCO.ir مشاوره تخصصی پروژه های پژوهشی در ترجمه تایپ. ساده، فرمولی و رسم جداول و اشکال/فارسی، لاتین، عربی صفحه بندی/شیت بندی حرفه ای و طراحی اختصاصی جلد صفحه آرایی و فهرست بندی کتاب و مجلات،کاتالوگ و بروشور اکسپت/پذیرش مقالات آی اس آی/ ISI-ISC چاپ کتاب درتیراژ 20 تا 5000 جلد ترجمه تخصصی و دانشجویی ویراستاری متون نمایندگی رسمی، بیمه عمر و سرمایه گذاری؛ Savalan Research -SINIGH - Official website : WWW.SELCO.IR Call us : (+98) 02166003007 Call us : (+98) 02155402501 Call us : (+98) 09128391688 Call us : (+98) 09305740756 Call us : (+98) 09305740761 E-mail : selcoir.mails@gmail.com Website Admin : info@selco.ir Yahoo ID : selcoir.mails@yahoo.com Ltd 2012-2019

ممکن است بپسندید...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

SELCO.IR

کانال اطلاعات علمی محض پژوهش ساوالان را هر روز در telegram دنبال کنید.

ورود به دنیای دانش خداحافظی با دانش
موسسه تحقیقات و مطالعات پژوهش ساوالان.. دپارتمان پژوهش SELCO.ir دپارتمان فروشگاه ALINCO.ir؛ دپارتمان سیاست OLARCO.ir دفتر فنی3007 6600 021/ مستقیم 09128391688/ سامانه 5000203241
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس