راهنما

مجله جهان سیاست ذیل دامنه مستقل www.OLARCO.ir، دست آوردی دیگری است، از موسسه تحقیقات و مطالعات پژوهش ساوالان.. www.SELCO.ir
مجله جهان سیاست ذیل دامنه مستقل www.OLARCO.ir،
مجله جهان سیاست ذیل دامنه مستقل www.OLARCO.ir،

مجله اولارکو OLARCO با رویکرد سیاسی-اقتصادی خود در نظر دارد برای راهنمایی شما عزیزان از بابت ارسال نوشته ها، یادداشت ها و تحلیل های سیاسی-اقتصادی خود و حتی در دیگر زمینه های مورد علاقه، البته مبتنی بر رویکرد سیاسی، شیوه نامه ای را برای نگارش و ارسال برای مجله اولارکو آماده کند. تا زمانی که این مهم انجام گردد، می توانید از طریق صفحه تماس با ما که در انتهای همین صفحه نشانی آن گنجانده شده است، اقدام به ارسال مطالب خود نمایید.


گروه سیاسی مجموعه پژوهش ساوالان..؛
امیدوار است در تحلیل های سیاسی مبتنی بر علم سیاست، همچنان رسالت خود را محفوظ دارد.

اولارکو OLARCO در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و ورزشی به تهیه تحلیل های میتنی بر سیاست می پردازد.

موسسه تحقیقات و مطالعات پژوهش ساوالان..  www.SELCO.ir 

SELCO.IR

کانال اطلاعات علمی محض پژوهش ساوالان را هر روز در telegram دنبال کنید.

ورود به دنیای دانش خداحافظی با دانش
موسسه تحقیقات و مطالعات پژوهش ساوالان.. دپارتمان پژوهش SELCO.ir دپارتمان فروشگاه ALINCO.ir؛ دپارتمان سیاست OLARCO.ir دفتر فنی3007 6600 021/ مستقیم 09128391688/ سامانه 5000203241
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس